... nyttige artikler

Nyttige artikler og nyheter om alternativmedisin og naturmedisin.
 
Den sande kærligheds natur
Dette er en forkortet og lett redigert utgave av en dansk artikkel bragt i det danske spirituelle blad Nordens Stjerne, nr. 3/2005.
Bladet kan nedlastes gratis på www.dengyldnecirkel.dk

Af Lars Harrekilde
Gennem de seneste år har jeg søgt dybere og dybere ind i tjenestens og kærlighedens natur. Tjeneste og kærlighed er centrale for den åndelig udvikling - både for individer, grupper, menneskeheden og Jorden. Tjeneste uden kærlighed er ikke sand tjeneste, og kærlighed, der ikke (umiddelbart eller med tiden) medfører en eller anden form for tjeneste, er ikke sand kærlighed. Denne artikel vil gå i dybden af kærlighedens natur.
 ...
Les mer..
Familieoppstilling
Et paradigmeskifte innenfor vestlig psykologi?
Av Olaug Rønningsdalen
Familieoppstillinger, i den form som den blir praktisert i dag, er blitt utviklet av den tyske prest og psykoterapeut Bert Hellinger. Men i likhet med alle store nyvinninger, bygger også denne på forutgående utviklet kunnskap. Det geniale, revolusjonerende, er å utvikle en syntese av forskjellig tankegods som ofte stammer fra helt ulike disipliner (psykologi, religion, filosofi, medisin, kunst etc.) og løfte det opp på et høyere nivå...
Les mer...
Alternativbehandlere i Brønnøysund registret
- (05.07.2004)Nå kan utøvere av alternativ behandling registrere seg i et eget register i Brønnøysund. Den frivillige ordningen skal være med på å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler..
Les mer...
”Bright Eyes” dråper fjerner grå stær
Å opprettholde synet er ofte en stor bekymring for mange etter som årene går. Med stigende alder får øynene våre det hardere med bl.a. å bekjempe frieradikalere som forårsaker oksydativt stress.
Les mer...
Ånd, kjønn og terapi
Elisabeth Eie, gestaltterapeut.

En klient sa nylig til meg – ”det åndelige har jeg ikke noe forhold til, det eksisterer ikke for meg”. Jeg ble overrasket fordi jeg så på åndelighet som en viktig figur i vårt møte. Samtidig kjente jeg igjen min egen motstand mot religiøse indoktrineringer. Det satte i gang en prosess i meg – jeg fikk et behov for å sortere tankene mine rundt dette ...
Les mer..
Psykoterapi mellom barken og veden
- Sosialkomiteen behandlet i vårsesjonen Regjeringens forslag til ny lov om Alternativ behandling (Odelstingsprop. nr. 27, 2002/2003), som erstatter «kvakksalverloven» fra 1938. Loven er nå vedtatt. Målet er å gjøre flere behandlingstilbud tilgjengelig for brukerne, gi større valgfrihet og samtidig sikre kvaliteten. Dette er et etterlengtet tiltak, men lovforslaget så vel som debatten omkring den fokuserer kun på tradisjonelle, fysiologiske, biologiske eller manuelle behandlingsformer. Hele psykoterapifeltet er utelatt fra de helsepolitiske drøftingene. Fortsatt er psykoterapi momsbelagt og unntatt refusjonsordninger, så lenge behandlingen ikke utføres av autorisert helsepersonell.
Les mer..

Flere momsfritak for alternativ medisin
-Alternativ medisin - nye behandlingsformer unntatt merverdiavgift
Informasjon fra Skattedirektoratet, oppdatert 1. oktober 2003

Fra 1. juli 2003 ble ytterligere fem alternative behandlingsformer unntatt fra merverdiavgiftsplikten i tillegg til akupunktur og homøopati.

Det gjaldt:

naprapati
osteopati
soneterapi
aromaterapi
ernæringsterapi og urtemedisinbehandling

Avgiftsunntaket gjelder de behandlinger som blir utført fra og med 1. juli 2003.
En registerordning for utøvere av alternativ behandling er nå under utforming. Sammen med Helsedepartementet vil Finansdepartementet se nærmere på om det er mulig å knytte ytterligere unntak opp mot en slik registerordning. Alternativt vil det bli vurdert om det finnes andre egnede avgrensningskriterier som ytterligere unntak kan baseres på.

Eventuelle spørsmål i tilknytning til avgiftsunntaket kan rettes til fylkesskattekontoret.
 her...

Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin
- Medisinsk fagtidsskrift som særlig tar opp to forhold: For det første hvordan mennesket blir påvirket av faktorer i det fysiske, kjemiske og biologiske miljøet (faller ofte inn under emnet miljømedisin). For det andre tar tidsskriftet opp forskning og forhold omkring hvordan ulike lidelser som oppstår i samspill mellom mennesker og dets miljø, kan forebygges, lindres og /eller helbredes. Dette omfatter blant annet å sette fokus på livsstil, ernæring, kosttilskudd, naturmedisin og behandlingsmåter som særlig fremmer evnen til selvhelbredelse.
Les mer...
Sukker - en ulv i fåreklær
- Er du overvektig, har ofte hodepine, spiseforstyrrelser, dårlige tenner, mister håret, svingende humørtilstander eller bare kviser, er sjansene store for at du har et sukkerproblem. Hvis du regelmessig må ha sukker i en eller annen form, og blir deprimert, føler deg utafor, rastløs og blir matt, når du ikke får det, er du kanskje i sukkerbakrus?
Les mer...
Grønn Te - Hjelper det?
-  "Hvor enn man dyrker te, følger et langt liv" uttalte en japansk munk på 1100-tallet. I Østen har de utnyttet den grønne teens potensiale i mange tusen år. Først i senere tid har vesten åpnet øynene for dens mange virkninger.
Les mer...
Kunst mot kreft
- KREATIV. Sammen med sin kreftsyke forlovede dyrket kunstneren Margit Sofie Løften kreativiteten i sykdomstida.
Les mer...
Fotsoneterapi til elever
Romolslia barneskole gir som den eneste skolen i landet skolen i landet fotsoneterapi til elever med tilpasningsvansker.
Les mer...
Spis etter blodtype
Din blodtype er nøkkelen til helbredelsens mysterium. Den bestemmer hvilken mat du bør spise, hvordan du skal mosjonere, og hvor utsatt du er for sykdom.
Les mer...
Å bygge og bo sunt
Det har vært sagt og skrevet mye om inneklima, avgassing, og kommet mange forslag til forbedringer den senere tid. 
Les mer..
Gavepakke til apotekene!
Helsekostbutikkene gjorde produkter som johannesurt og australsk tea-tree olje populære. I dag må de se at apotekene selger disse produktene, som bransjen har brukt millioner på å markedsføre, mens de selv ikke får selge varene.
Les mer...
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge