Alternativbehandlere i Brønnøysund registret

Pressemelding fra Brønnøysundregistrene 05.07.2004

Eget register for alternative behandlere
Et eget frivillig register for alternative behandlere av sykdom har blitt opprettet i Brønnøysund. Registerordningen skal være med på å bedre pasientsikkerheten og styrke pasientenes forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler.


- Dette registeret gir en fin oversikt i jungelen av utøvere av alternative behandlere, sier avdelingsdirektør i Helsedepartementet, Elisabeth Salvesen. Hun mener at ordningen skal bidra til økt seriøsitet og til forretningsmessige ordnede forhold blant utøverne av alternativ behandling.

Hvem kan registrere seg?
Den enkelte utøver må ha en faglig bakgrunn som er i samsvar med de kravene som er fastsatt av den enkelte utøverorganisasjon. Etter søknad kan Sosial- og helsedirektoratet godkjenne utøverorganisasjoner for registrering. Dermed forplikter utøveren seg til å drive forsvarlig virksomhet. Utøverorganisasjonene må også ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter i forbindelse med medlemmenes yrkesfaglige atferd.

Frivillig
Det finnes ingen krav om at den enkelte utøveren må registrere seg for å utøve alternativ behandling.
- Å være registrert som alternativ behandler inneholder ikke en offentlig godkjenning av virksomheten din. Registreringen innebærer at forbrukerne kan være trygge på at utøveren er medlem av en godkjent utøverorganisasjon, at de har forsikring og at de har en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, sier direktøren ved Løsøreavdelingen i Brønnøysund, Eirik Kristiansen.

Økt bevisstgjøring
Elisabeth Salvesen i Helsedepartementet synes det å registrere seg er en grei markering av ordnede forhold og at det dermed gir et positivt signal utad. Hun håper på at registerordningen vil føre til en økt bevisstgjøring.
- Formålet med registreringen er å skille mellom de seriøse og de useriøse alternative behandlerne. Samtidig håper jeg at det ikke blir et stort skille mellom de som velger å registrere seg eller ikke. Det kan være mange grunner til at utøverne velger å ikke registrere seg, og de kan være fullt ut like seriøse, sier Elisabeth Salvesen.

Konkurransefortrinn
Eirik Kristiansen anser det som et konkurransefortrinn å være registrert, men påpeker at mye er avhengig av publikum.
- Jeg tror mange utøvere kommer til å registrere seg. Likevel er det forbrukerne som er siktemålet og det kommer an på hvorvidt de synes denne registerordningen er formålstjenelig, sier Kristiansen.
 
 
 
 Alternativmedisin i Norge