... bygge og bo sunt

Av Byggebiolog Rosi B. Carlsen

Kilde: Husbyggeren
Idékatalogen for nybygging, ombygging og innredningDet har vært sagt og skrevet mye om inneklima, avgassing, og kommet mange forslag til forbedringer den senere tid. Det finnes knapt nok et eneste bygg der det ikke snakkes om inneklimaet i en eller annen form. Materialene som tas i bruk er omtalt som miljøvennlige på grunn av de mest merkverdige årsakene. Går du i en byggevareforretning så er snart alt miljøvennlig. Går du produktene litt nærmere i sømmene finner du fort ut at ordet miljøvennlig kanskje ikke er på sin rette plass. Men hva skal du gjøre? Som byggebiolog vil jeg gjerne komme med noen tips.
Det å bygge og bo sunt er så mye mer enn å handle f.eks. miljømerkede varer. Det å bygge og bo sunt innebærer først og fremst å bruke fornuften. Det er viktigere å tenke mye før en bygge- eller oppussingsprosess, enn å gå i butikken og falle for første og beste løsning. Det å tenke koster ikke penger og kan i tillegg spare deg for unødvendige utgifter i ettertid. Viktig å merke seg i denne sammenheng er at et barn reagerer 10 ganger sterkere på giftstoffer enn et voksent menneske. Gå nøye gjennom behovene du og din familie har, og vurdér nøye ting som beliggenhet og byggematerialenes sammensetning. Det er din helse og bokvalitet og dine penger det dreier seg om.

Husets plassering og lysforhold
Kjøp ikke hva som helst av tomt. Vær spesielt oppmerksom på tomter som tidligere har vært militærleir eller har ligget i nærheten av søppelfyllinger. Det samme gjelder når du kjøper et eksisterende hus. Husets plassering på tomta er også noe som er viktig å tenke på. Inngangspartiet skal helst være i nord eller øst slik at f.eks. de rommene som man oppholder seg i får mest utbytte i form av gratis solenergi. Solfylte rom bidrar også i positiv retning rent helsemessig sett. Man blir rett og slett gladere til sinns og trives bedre i et rom med mye naturlig lys. Kunstige lyskilder skal unngås så langt det lar seg gjøre. Unngå for all del lysstoffrør og sparelamper. Slike lamper kan brukes i rom som brukes lite. Avstanden til høyspentledninger og tog linjer skal minimum være på 600 meter pga. elektromagnetiske felt. Bo heller ikke i nærheten av radaranlegg og mobiltelefonantenner. Glem heller ikke at også støy kan forårsake sykdom, t.o.m. hjerteinfarkt. Tenk også på radon, støv og forurensning fra vei og industri. Kommunen din kan gi deg informasjon angående radonforekomst. 

Elektriske felt
Den menneskelige kroppen består av ca. 70 % vann. Vann er som kjent en god elektrisk leder. Er det rart at vi blir påvirket av strøm? Flere undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom elektriske felt og allergi/kreft. Vær derfor nøye med strømopplegget i huset ditt. Ikke ha strømledningene i ring i rommet, men fra taket i stjerneform til veggene. Avstand fra strømkilde/elektrisk apparat til sengeplassen bør være på minimum 3 meter. Dette gjelder også klokke/radio på nattbordet. Ikke la barnet ditt sove i et rom med TV, datamaskin o.s.v. Vannbåren varme er å foretrekke framfor elektrisk varme i gulvet. Ingen hovedledninger må gå i nærheten av soveplassen. Dette gjelder spesielt for sikringsskapet. Kjøp heller ikke elektriske apparater med smale støpsler da disse stråler mye mer enn de tykke, runde støpslene med jord. Det viser seg ofte at små «uskyldige» apparater som barbermaskiner stråler mye mer enn store maskiner. Dra alltid ut stikkontakten når du ikke bruker apparatene.


Alternative energikilder
Vi bor i et kaldt land og er avhengige av oppvarming. Strømmen kommer til å koste enormt mye i framtiden, og det lønner seg derfor å se på alternative energikilder. I tillegg til god isolering med f.eks. returfiber eller cellulose, bør man derfor satse på å integrere solenergi, vindkraft, jordvarme eller vannbåren varme helt fra starten av. Det jobbes også med utvikling av aggregater som gjør det mulig å produsere energi lokalt hos deg. Det finnes også vindusglass som omvandler solenergi til varme inne i rommene. Byggematerialer som f.eks. terracottafliser, uglaserte fliser og stein magasinerer varme, og gir den fra seg igjen når det blir kaldt. Lakkerte og glasserte flater mangler dessverre denne egenskapen.


Byggematerialer
Du kan hele tiden velge hvordan huset ditt skal bygges. Bygger du et ferdighus må du heller ikke godta hva som helst av materialer. Krev å få vite hvilke materialer som skal brukes og bytt ut de materialene som er uheldige å bruke. Du har også krav på å vite hva materialene består av, f.eks. i form av datablad. Gulvbelegg som kan anbefales er naturprodukter som bl.a. heltre, terracottafliser, keramiske fliser, kork og linoleum. Til tak og vegg kan det brukes trefiberplater og heltre. Av tapeter anbefales det rene papirtapeter eller tapeter av rene naturprodukter (f.eks. halm eller gress). Alle former for plast må unngås å bruke i en byggeprosess ettersom plast skaper et enormt avfallsproblem. Resirkulering av plast er ingen løsning da dette koster for mye energi. Ved resirkulering av plast må man heller ikke glemme at det oppstår giftutslipp. Tenk på det når materialer skal brukes. 


Overflatebehandlingen 
har mange funksjoner. Den skal både være pen og beskytte overflaten. Men noe av det viktigste er at overflaten ikke blir innestengt, den må fortsette å puste. Treverk har f. eks. den fantastiske evnen å være hygroskopisk. Dvs. at den kan ta opp og gi fra seg fuktighet, og dermed regulere inneklimaet. Denne fantastiske evnen ødelegges ved å bruke syntetiske produkter (plast). En vokset overflate f.eks. bidrar positivt til inneklimaet. Den absorberer lukt og trekker ikke til seg støv. Den er med andre ord ikke elektrostatisk. Hus som er laget av teglstein, noe som er mer vanlig på kontinentet, er egentlig veldig sunne boliger ettersom teglsteinen er pustende. Denne evnen ødelegges med dagens moderne overflateprodukter som tetter overflaten. Å bruke syntetiske produkter er som å kle veggen med en plastpose. Avgassingen fra slike flater er også meget uheldig. Tette overflater kan i tillegge føre til muggsopp som i seg selv kan forårsake alvorlig sykdom.


Innredninger 
Det samme som gjelder for byggematerialer gjelder også for innredninger: Plast og andre syntetiske stoffer bør unngås. Møbler, tekstiler og andre ting vi omgir oss med skal ikke bare være pene og glede oss. De skal helst ikke avgi giftige gasser. En annen ulempe med syntetiske tepper, gardiner osv. er at disse er så elektrostatiske at de virvler opp og tiltrekker seg støv. Glem heller ikke å få inn grønne planter. Foruten å være med på å regulere luftfuktigheten, virker også den grønne fargen beroligende.


Still krav
Som byggebiolog kan jeg ikke få sagt det ofte nok: Det er du som forbruker som har krav på å få vite hva du får inn i hjemmet ditt. Alt for ofte er vi forbrukere blitt brukt som forsøkskaniner. Å henvise til produksjonshemmeligheter er som regel bare en taktisk forbigåelse av sannheten. Produsenten vil med stor sannsynlighet ikke fortelle om de skadelige stoffene produktet består av. Har du ikke selv kunnskap til å vurdere innholdsstoffene i et produkt, så søk eksperthjelp hos en byggebiolog, slå opp i et leksikon, eller bruk internett. Amerikanske databaser gir meget god informasjon. Det viktigste er at du skaffer deg informasjon slik at du kan velge det som er riktig for deg.


 
 
 
Alternativmedisin i Norge