Blodtypetest 

Blodtypetest er en enkel engangstest som gir deg svar på om du er O - A - B - eventuelt AB. Dette vil kunne hjelpe deg til nærmere å få forståelse av hvorfor du reagerer negativt på enkelte matsorter. Terapeuter som jobber med dette tar hensyn til den enkeltes blodtype, symptomer/sykdommer. Ut i fra en del forskning har man funnet at maten virker ulikt på oss menneskene. Det som er bra for noen kan gi negative reaksjoner på andre. En del matvarer kan også gi negativ langtidseffekt, reaksjoner etter lang tid. Dette vil man få råd og veiledning om. Klienten vil få oversikt hva som passer best i den enkeltes tilfelle.


Kilde: Ingfrida Næs  Lerkendal Helsesenter
 
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge