Coaching 


Coaching er et nytt moteord innenfor veileding. På sitt beste,
innebærer coaching
en form for guiding, eller veileding, som forutsetter at
den andre selv sitter inne med både ressurser for å nå sine mål, og svar til sine spørsmål. Følgelig er Coaching en måte å vende den andres oppmerksomhet til disse ressursene og svarene ved å stille spørsmål, og (hvis operatøren er kvalifisert til det) bidra til et endret bevissthetsnivå hos subjektet. 
Coaching, som begrep, er mest brukt innenfor næringslivet, der coachingen
går ut på en slags mentorrolle, istedenfor en terapeutisk rolle. Da begge rollene handler om å hjelpe subjektet nå selvvalgte mål, er det mange likhetstrekk i arbeidsformene. Forskjellene er heller større vedr. konteksten, dvs. coaching for idrett/næringslivet, terapi for privatlivet. Kilde: Mike CechanowiczActive Choice NLP a/s

Gå til kursholdere innen emnet ...

Behandlere:
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge