Drømmeterapi
 

Drømmens verden
Menneskehetens eldste og mest direkte redskap til selvutvikling, helbredelse og bevisstgjøring har til alle tider vært bønn og meditasjon. I vår tid får vi en tredje hjelper i prosessen: DRØMMENE. Drømmene er vår bestevenn og veiviser i hverdagen Drømmene er en bro mellom det ubevisste og det bevisste. Drømmen avspeiler den mangedimensjonale og fantastiske virkelighet, den er derfor kilden til vår urgamle visdom i vårt indre. Drømmen beviser hvorfor eventyret er sant. Drømmen taler i det guddommelige språket, det eldste internasjonale språket i historien, det kreative billedspråket - symbolspråket.
For å forstå drøm, kreves tre ting:
1. Innsikt på livsprosessen, såvel individuelt som historisk.
2. Kjennskap til symbolspråket.
3. Trening på prosessen i hverdagen, den røde tråden. hodet.


Kilde: Mandala Senter

Behandlere:
 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge