EFT: Emotional Freedom Techniques 

EFT er en ny og revolusjonerende behandlingsmåte for psykiske såvel som mange fysiske lidelser. EFT baserer seg på ny kunnskap om kroppens eneergisystem. EFT er både rask og effektiv, og den er helt ufarlig.
EFT er enkelt sagt en form for akupunktur for følelsene, bortsett fra at vi ikke bruker nåler. I stedet banker vi med fingertuppene for å stimulere spesielle meridianpunkter mens klienten er "innstilt" på problemet, nesten på samme måten som en radio eller TV er innstilt på en spesiell frekvens.
Traumer, Misbruk, Stress, Angst, Frykt, Fobier, Depresjoner, Sorg, Avhengighet, og hundrevis av fysiske symptomer inkludert hodepine, smerter og pustevansker er eksempler på lidelser der EFT har vist seg effektiv.
De nesten umerkelige energiene som sirkulerer gjennom kroppen har (inntil nylig) blitt nesten fullstendig ignorert av vestlig vitenskap. Dette har ført til at de nesten ikke er blitt utnyttet til emosjonell og spirituell helbredelse. Innenfor EFT ser vi på disse energiene som de viktigste årsakene til emosjonelle problemer. Som resultat får vi effekt i en helt annen grad enn innen konvensjonelle behandlingsmåter.

Kilde: Frode Steinset

Gå til kursholdere innen emnet ...

Behandlere:
 

 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge