Frekvensmedisin 

Dette er Bachs blomsteressenser, australske blomsteressenser og nordiske essenser fra Jotunheimen. Det handler om energifrekvenser som virker på et dypere, mer subtilt, psykologisk plan og de er hentet fra steder der disse frekvenser er til stede. Vi vet at dyr for eksempel, finner en plante i naturen som inneholder stoffer dyret trenger og at dyret bruker sin intuisjon eller nedarvede viten for å vite hvilken plante den skal spise. Vi mennesker har fjernet oss fra denne intuitive kunnskap, som også mennesker tidligere har hatt. Men mye er nå på vei tilbake og det er foretatt omfattende forskning på området. Ved siden av de rent medisinske virkningene planter og krystaller har, behandler disse essensene også personligheten, følelsene og sinnet. De hjelper oss til å transformere negative tanker og følelser til gode og positive. De hjelper oss også til å føle oss gladere og mer tilfreds, roligere, noe som gjør oss bedre i stand til å takle livets stress på en mer positiv måte. Disse essensene er en myk, men allikevel effektiv behandling som hjelper deg til å leve mer i tråd med ditt høyeste potensial. Se også Blomstermedisin.


Kilde: io klinikken
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge