... mer om gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av bl.a. det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestalt bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer i gestalt er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestalt har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (uavsluttede gestalter), kriser, og i egenutvikling.

Gestalt bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv bare kan skje i øyeblikket, i situasjoner der f.eks. klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Et av de viktigste redskapene i gestalt, er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men seg selv, villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at terapeuten må bearbeide sine egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgejengelig for det klienten trenger i situasjonen. Gestalt er derfor prosessorientert, eksperimentell psykoterapi. Den står i motsetning til mer analytiske og innsiktsorienterte retninger.

Gestalt egner seg både for individuell-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning og i konsulentarbeide. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestalt er ingen lettvint eller hurtig “kur”. Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet og se egne begrensninger. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestalt er en terapeutisk retning som har spredning over hele den vestlige verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestalt har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Fritz Perls, gestalt-terapiens "far", har sagt: "Gestalt er en for fin metode til bare å bli brukt på syke mennesker."

Kilde: Norsk Gestaltinstitutt
 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge