Hårmineralanalyse 
 

Viser mineralbalansen og ernæringsmessig status samt eventuelle belastninger av tungmetaller som f. eks  kvikksølv, bly og kadmium. Testen gir også informasjon om kroppens metabolisme (omsetning av næringsstoffer) og til en viss grad hormonell status.


Kilde:
Terapeutene

Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge