InnerLifeExperience (ILE) 
 

- en utdannelse
- en personlig prosess
- en lære for livet

InnerLifeExperience (ILE) er i grunnlaget basert på C. G. Jungs arbeid, som igjen er blitt viderutviklet av ArunA-Akademiet. Kort fortalt handler det om menneskets dobbeltsidige natur; vårt individuelle og originale Selv og vår kulturelt, tillærte personlighet som begge betinger og motarbeider hverandre. Videre er ILE basert på erfaringen at mennesket er forbundet med en indre åndskraft via det kollektivt ubevisste. Terapien benytter således metoder som skal forbinde klienten til sitt dypere selv via de kollektive livsakreftene i psyken.

Kilde: AArunA-Akademiet og InnerLifeExperience

Behandlere:
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge