Kosmed (cosmic medicine) 

Er et resultat av over 40 års forskning i Russland, og var opprinnelig en topp-hemmelig del av et prosjekt for å utvikle en enkel, ikke-invaderende og universell helbredelsesmetode til bruk for russiske astronauter. Behandlingen har vist seg å være meget effektiv mot en rekke plager, og er godkjent av britiske helsemyndigheter som et smertebehandlingsapparat. Det sendes elektriske impulser til kroppen som igjen gir biofeedback til et avansert elektronisk apparat, som måler impulsene som sendes inn i kroppen. Apparatet gir også indikasjon om kroppens tilstand (state of the body). KOSMED-behandling kan være virksom mot kompliserte og kroniske lidelser, som man tidligere tradisjonelt ikke har kunnet behandle. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med lengre behandling, enn hva som er forholdet med mange andre behandlingsformer, men resultater kan registreres allerede etter de første behandlingene.


Kilde: io klinikken
Behandlere:
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge