Kunstterapi 
 

I kunstterapien brukes kreative hjelpemidler som tegning, maling, forming i leire, dans, bevegelse, musikk og samtale for å komme i kontakt med dypere lag av bevisstheten og hente frem ressurser eller løse opp blokkeringer. Dette er metoder som egner seg utmerket til å kartlegge det indre landskap både hos barn og voksne.
Det kunstterapeutiske arbeidet skiller seg fra annen kunstnerisk virksomhet ved at det ikke legges vekt på selve produktet. Man trenger ikke å være «flink» til å tegne eller skape noe på annet vis. Det er helt greit å tegne fyrstikkmennesker og male som en femåring. Det en er ute etter, er å la følelser og indre stemninger få et synlig uttrykk, som man deretter kan jobbe videre med. Slike bilder er direkte beskjeder fra det underbevisste, og de kan ha med seg svært verdifull og ofte uventet informasjon for den prosessen man står midt oppe i.
Etter at klienten for eksempel har malt et bilde, går klient og terapeut sammen på detektivjakt i bildet for å finne spor, nøkler, sammenhenger, mulige løsninger, ting man aldri har tenkt på. Dette kan virke forløsende på innestengte følelser, som nå kanskje for første gang blir synliggjort og tatt på alvor.
Selve prosessen med å skape noe ut fra de indre bildene og følelsene kan gi mye viktig informasjon om en persons situasjon i livet. Alle har en indre kritiker, og gjennom det kreative arbeidet kan man finne ut mye om hvilken posisjon den har i ens liv. Man kan se nærmere på prestasjonsangst og handlingslammelse, men også lengselen etter å skape, gleden ved endelig å gi uttrykk for seg selv, viljen til å våge å sprenge egne grenser, og så videre.


Kilde: Lisbeth Lyngaas ved UNITY
Behandlere:
 
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge