... mer om lysterapi

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i tradisjonelle teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

Lys og forskjellige farger av lys er blitt brukt i medisinsk behandling langt tilbake i historien. Både i det gamle Egypt, Babylon og Kina brukte man for eksempel rødt lys i behandlingen av kopper. Innen ayurvedisk tradisjon spiller fargeterapi en viktig rolle, og man lar for eksempel pasienten drikke vann som har blitt belyst gjennom farget glass.

Den danske legen Nils Ryberg Finsen fikk Nobelprisen i 1903 for sin behandling av tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys.

Bruk av farge og lys

Psykologer har lenge brukt fargebaserte personlighetstester. Dette bygger på blant annet arbeidet til Max Lüscher, som i 1940-årene kartla sammenhengen mellom fargepreferanser og psykologisk karakter. Det er blitt forsket mye over sammenhengen mellom farger og emosjonelle reaksjoner, og denne forskningen har gitt grunnlag for anvendelsen av farger i reklameindustrien, interiørdesign og motebransjen.

I 1934 oppdaget forskerne at rytmisk lysstimulering førte til at hjernebølgene begynte å svinge i takt, et fenomen som kalles «entrainment» eller «photic driving». På 1940- og 1950-tallet gjorde nevrofysiologen W. Gray Walter en rekke eksperimenter med en elektronisk, stroboskopisk anordning som gav rytmisk lysstimulering av øynene til forsøkspersoner med en frekvens på 10-25 per sekund. Ved samtidig registrering av EEG kunne han vise at dette innvirket på aktiviteten i hele hjernebarken og ikke bare i synslappen. Senere forskning i USA og Japan på 1960- og 1970-tallet viste at denne effekten førte til en samkjøring av de to hjernehalvdelene og en høyere grad av synkronisering av hjernens aktivitet. På slutten av 1980-tallet var det blitt dokumentert at behandling med såkalt fullspektrum-lys hadde terapeutisk effekt på typiske vinter-depresjoner som utvikler seg under den mørke årstid. Videre forskning har vist at slikt fullspektrum-lysterapi også har andre fysiologiske effekter, inklusive en innvirkning på immunsystemet.

Biofysikeren Viktor Injushin i Alma Ata utviklet på begynnelsen av 1970-tallet den såkalte «myke laserterapi». (Her anvender man laser av lav intensitet for å tilføre kroppen en spesifikk elektromagnetisk energi, mens man ved anvendelse av laser i kirurgien, benytter en laser av høy intensitet for å oppnå en brenneffekt). Myk laserterapi med Helium-Neon-laser ble samtidig utviklet av professor Ecenhart Mester ved Semmelweiss-instituttet i Budapest. Han kunne blant annet vise at bestråling med denne laseren påvirket tilheling av sår. I våre dager arbeider Karl Ryberg med et spesielt laser-telt hvor pasienten «bades» i et monokromt lys.

De syv primærfargene som er synlige i regnbuen, spiller en viktig rolle i esoterisk tradisjon. Personer med lang erfaring i meditasjon ser gjerne bestemte farger assosiert med de syv chakraene, og disse fargene synes å være de samme uavhengig av kulturell bakgrunn. Likeledes er det knyttet bestemte farger til den auraen som mange sensitive personer hevder å kunne se. Innen esoterisk tradisjon hevdes bestemte svingninger å ligge til grunn for alle fysiske manifestasjoner.

Lys- og fargeterapeuter arbeider mye med å bevisstgjøre sine pasienter om fargenes psykologiske og emosjonelle påvirkning.

Fargepunktur ble utviklet av den tyske heilpraktiker Peter Mandel på 1980-tallet: Her behandles akupunkturpunkter med primærfarger gjennom en glasstav. Denne metoden blir anvendt av alternativmedisinske utøvere i Norge. Den er basert på mer esoterisk fargelære og er først og fremst begrunnet gjennom klinisk erfaring.

Behandling med fullspektrumlys brukes for vinterdepresjoner og søvnproblemer. John Downing har gitt kurs i Norge i sin spesielle lysterapi. Med denne metoden behandles søvnforstyrrelser, dysleksi, premenstruelt syndrom og depressive tilstander.

Den amerikanske psykologen Steven Vasques, Ph.D., har utviklet en metode kalt «Brief Strobic Photostimulation», som er basert på stimulering av øynene med rene spektralfarger med varierende frekvens. Metoden anvendes i forbindelse med psykoterapi og effektiviserer den psykoterapeutiske behandling. Myk lysterapi kan dels anvendes til behandling av lokale lidelser i hud og slimhinner, dels som laser-akupunktur. Laser-akupunktur kan med fordel erstatte nåleakupunktur i behandlingen av barn. Myk laserterapi, både som lokal behandling og som laser-akupunktur, anvendes i dag verden over, og det er utviklet forskjellige type lasere for slik behandling.

Sykdom oppfattes som disharmoniske svingningsmønstre. Gjennom fargeterapi tilføres kroppen bestemte svingninger i den hensikt å gjenopprette kroppens og sinnets harmoni.

Referanser:


NOU 1998-21

Bruset S. og Poleszynski D.: Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste 1995.

Lærum O. D.: Kroppsrytmene og lyset. Alma Mater 1988.

 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge