Lysterapi 

Lys- og fargeterapi er forskjellige metoder som er utviklet på ulikt grunnlag som spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i tradisjonelle teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.Les mer ....
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge