... mer om Ma-uri® Bodywork MA-URI® Bodywork er en behandlingsform med et helhetlig og dynamisk fokus. Nøkkelbegrep er selvhealing og selvutvikling, frigjøring og forvandling. Det er en behandlingsform, som er utviklet på bakgrunn av urgamle polynesiske tradisjoners kunnskap og ferdigheter, og den gir oss mulighet til å arbeide aktivt med fysiske såvel som emosjonelle, mentale og spirituelle aspekter av livet.

Fundamentet og utgangspunktet for MA-URI® Bodywork er en massasjeform som bruker musikk, dans og bevegelse til å skape et høyfrekvent energifelt omkring klienten, som lar tanker, erindringer og følelser utfolde seg. Det som gjør denne massasjeformen spesiell, er dens dynamikk og DANS. De enkle dansetrinn, som kontinuerlig utføres rundt massasjebenken, gjør det mulig å arbeide med lange, glidende og rytmiske strøk. Det blir primært arbeidet med underarmene, sjeldent kun med hendene. Ofte føles det for den som mottar massasjen, som om havet skyller over kroppen i en kontinuerlig, rytmisk bevegelse; et hav som renser, befrir og for-nyer. Armenes lange og rytmiske strøk har videre den effekt, at musklenes iboende evne til selvhealing og fornyelse aktiveres. Musikken, som understøtter massasjen, er primært polynesisk og musikkens rytme og stemning varieres alt etter massasjens forløp og klientens behov. Under massasjen blir det skapt en særegen dynamikk i samspillet mellom dansen, musikken og massasjen, mellom kropp, sinn og ånd, mellom massør og den som blir massert. En dynamikk, som gjør helbredelse og personlig vekst til en ytterst aktiv prosess full av skjønnhet.

Der hvor massasjen arbeider konkret og aktivt med den fysiske kropp og derigjennem aktiverer emosjonelle, mentale og spirituelle virkeligheter, så går MA-URI® Bodywork adskillige skritt videre og dypere. ”Bodywork” skal her forstås ut fra de gamle hawaiianske tradisjoner. Disse tradisjoner leverer verktøyet og nøkkelen til å gå inn og arbeide med de andre 'legemer', dvs. energilegemer, som omslutter og uttrykker seg gjennom den fysiske kropp. Bodyworkteknikkene gir mulighet til å arbeide med tungt og traumatisk erindringsstoff, med belastende genetiske mønstre og forhold, hva enten de vedrører vår fortid, nåtid eller framtid.

Alle videregående trinn på utdannelsen i MA-URI® Massasje og Bodywork foregår ved MA-URI® Instituttet i Danmark og fordeler seg med i alt 12 kurstrinn over ca. 3 år. Instituttet er medlem av “The New Zealand Charter of Health Practitioners” og står for utstedelsen av klinikklisens til ferdigutdannede samt for tilretteleggelsen av vedlikeholds- og etterutdanningskurs.
For detaljert informasjon:
Se Internett under: www.ma-uri.org www.ma-uri-klinkken.no

Kilde:
MA-URI Klinikken ved Anne Marie Sander tilbyr MA-URI® Bodywork og massasje i Oslo og i Ås, samt MA-URI® selvutviklingskurs og begynnerkurs i Norge og på Kreta. Henvendelse tlf.: 6494 2205. E-post: ma-uri@as.online.no

 
 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge