Motivasjon 

Motivasjon = drivkraften bak en handling.
Uansett hva du vil, hvem du vil skal gjøre det, av hvilken grunn du vil at det skal skje; så er det motivasjon det begynner med. Det finnes to måter å bli motivert på - gjennom inspirasjon eller desperasjon (at du har fått nok).

Hensikten med å skape motivasjon er at det gir grobunn for mestringsopplevelser og det å yte sitt beste. Dette gjør at du får tiltro til deg selv, drivkraft til å interessere deg mer, ta fatt på utfordringer, bli mer kreativ og enda mer motivert. Motivasjon i fri flyt skaper mer motivasjon, gir god energi, og spiralen går oppover. Er du deprimert (det motsatte av motivert) går spiralen nedover og du blir utbrent.

Du kan dele motivasjonsområdet i to deler.
1. Motivasjonskurs, et kurs/foredrag som en vitamininnsprøytning i en travel hverdag. Dette brukes ofte i bedrifter.
2. Coaching-prosess, det å bygge opp en indre personlig motivasjon hos deg som skal vare og gi avkastning. Dette er en mer langsiktig prosess enn et enkeltstående motivasjonskurs. I en slik sammenheng benyttes ofte en eller flere coacher.


Kilde: Bent Skaalerud, Mestringssenteret, www.mestring.com


Gå til kursholdere innen emnet ...
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge