NLP
 (Nevro-Lingvistisk Programmering)

NLP (Nevro-Lingvistisk Programmering) er en sammensatt kombinasjon av
metoder, holdninger og ferdigheter som forholder seg til menneskets bevisste og ubevisste ressurser i samspillet mellom kroppen, sinnet og ord.
Sansesystemene er en fellesnevner i dette samspillet. NLP er, i seg selv,
ingen behandlingsform. Tilnærmingen brukes innenfor  næringslivet, pedagogikk (læring), idrett, egenutvikling, ledelse og helse. NLP er bl.a. en tilnærming til effektivisering av endringsprosesser hos mennesker og siden terapi/coaching og veileding handler om kommunikasjon og forandring, er NLP et passende redskap for bruk innenfor det psykoteraputiske arena.
NLP er et svært effektivt psykoterapeutisk redskap fordi den arbeider
målbevisst med de ressursene som har de beste forutsetninger til å skape vellykket endring. Vi snakker om menneskets ubevisste sinn (autopiloten). Viljekraften og  menneskets bevisste ressurser er svært uegnet til varig endring av negative atferdsmønstre og uvaner. 
Terapiteknikker som setter
fokus på disse ressursene er dermed også langtekkelig. Virkningen er også svært usikker. Psykoanalyse er et eksempel på denne type tilnærmingen. NLP-tilnærmingen kan, i mange tilfeller, fremme ønskede endringer i løpet av minutter der psykoanalyse ville ta mange år.  mikrobiologiske kulturer (bakterier, sopp, viruskulturer eller patologiske sekreter).


Kilde: Mike CechanowiczActive Choice NLP a/s


Gå til kursholdere innen emnet ...
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge