Pendulering 
 

En pendel kan brukes i mange situasjoner, og her vil vi forsøke å forklare deg hva pendelen kan brukes til og hvordan den kan brukes. Det viktigste er at den skal brukes med stor ydmykhet og kjærlighet. Pendelen sies å være en forlengelse av vår underbevissthet, det er egentlig oss selv som innehar svarene, men pendelen brukes til å formidle svarene til oss fra ditt Høyere Jeg.

Pendulering er en mange hundre år gammel tradisjon, men man vet ikke med sikkerhet når denne oppsto. Den har trolig sin opprinnelse fra ønskekvisten som det refereres til alt tidlig på 1400-tallet. Dette er trolig en ”enklere” måte å søke på. Lettere med pendel i forhold til en stor kvist eller søkepinner som også er veldig likt som pendelen å bruke. Håper du får glede av informasjonen og erfaringene med pendel.

Kilde:  www.albanet.se
Behandlere:
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge