Psykoterapi 

Psykoterapi dreier seg ikke så mye om veiledning i en eller annen retning, men heller om å hjelpe en person med å se sin egen virkelighet. Psykoterapeuten lar personen snakke fritt om de livsområdene som oppleves som vanskelige eller problematiske uten å blande seg nevneverdig inn i prosessen personen befinner seg i, til å begynne med. Det handler mer om å "romme" personen uten å dømme, å lytte og se personen der han eller hun er. Som regel må det flere samtaler til for å få skrelt bort synlige lag av problemer innen man kommer til kjernen i saken, der problemene har sin opprinnelse. På dette stadium vil terapiformen endre seg noe, og psykoterapeuten vil stille forsiktige spørsmål i den hensikt å hjelpe personen finne den beste veien ut av den destruktive situasjonen han eller hun befinner seg i, og se klarere veien frem mot en mer harmonisk tilværelse.
Mye av terapien foregår på et energetisk plan, dvs. at prosesser settes i gang allerede ved første samtale, og helbredelsen foregår over tid og etter gjentatte samtaler. For noen kan det dreie seg om 2-3 samtaler, mens dypere prosesser kan kreve langt flere. Dette er individuelt og avhenger av både problematikken det dreier seg om, såvel som personens vilje eller evne til omstilling.

Psykoterapi er en veldig "trygg" behandlingsform, idet ingenting skal presses eller graves frem. Helbredelsen skjer i det tempo som blir naturlig for den det gjelder, og oppleves derfor som langt "snillere" enn andre lignende behandlingsformer. Samtidig er psykoterapi så dyptgripende at den fører til varig helbredelse fremfor en midlertidig løsning.


Kilde: Miranda* L. Weisz, Enhjørningen


Aktuelle artikler: Psykoterapi mellom barken og veden (11.2003)
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge