Puste- og avspenningsterapi

Mange klager over muskelspenninger, svimmelhet, psykisk relaterte spenninger, søvnproblemer, ukontrollert sinne, uregelmessig menstruasjon, dårlig immunforsvar m.m. I alle fysiske og psykiske lidelser er åndedrettet/lungene en stor terapeutisk samhandlingspartner for helbredelse. Kineserne og den orientalske medisin har Qi-gong, Vestens psykologer benyttet forskningen og kunnskapene til Wilhelm Reich, bioenergetikken til Alexander Lowen, Integrert Respirasjonsterapi (IRT) ved norske Lillemor Johnsen (se Det Frigjørende Åndedrett, Univ.forlaget) Behandlingens målsetting er å få en grunnleggende trygghet i tilværelsen og i egen eksistens som person. Behandlingen består av: åndedrettsterapi, manuell terapi/terapeutisk berøring og øvelser. Behandlingen passer godt sammen med for eksempel vakuum-terapi. Den amerikanske psykiater James M. Price sier det så sterkt: "Riktig pusting representerer evnen til å ta inn livet, feil fører til redsel eller vegring for livets realiteter".


Kilde: io klinikken
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge