... mer om refleksologi

Terapiformen refleksologi begynnte med forsøk på å finne ut hva stimulering av nervereflekser kunne gi, mer enn kun smerte. Disse forsøkene kaltes en periode for nervepunktmassasje. Etterhvert viste erfaringene et system i nervepunktmassasjens oppbygning. Leger og forskere avdekket at nerverefleksene opptrådte i linjemønster på mennesket, og begrepene soner og soneterapi oppsto.

Etterfølgerne til disse legene og forskerne (som for eksempel Ingham) fant ut at de aktive eller hypersensitive nerverefleksene også opptrådte i mer kompliserte mønste. Det ble laget nye sonekart, og det ble konstantert at det opptrådte mønster som utgjorde et bilde eller speiling av kroppsoriginalen. Man brukte disse mønstrene på samme måte som før, det vil si at terapeuten stimulerer en passende nerveende og signalet transporteres via ryggmarg og hjerne til målområdet (for eksempel et ledd eller et organ). Målorganet svarer på dette signalet gjennom å aktivisere sin egen helingsprosess.

Navnet refleksologi oppsto i USA på 1950-tallet. Refleksologi kan tolkes på to måter. Det henviser til terapiformen , der man bruker nervesystemets refleksveier. Men refleksologi vil også si å benytte innsikten i at mennesker (og for all del også dyr) fremskaper punktmønster på sine kroppsdeler som viser speilinger/reflekser av sin egen kropp. Derfra har vi soneterapeuters oppfatning av at føttene representerer hele menneskekroppen. Samme oppfatning har også refleksologen, men forskjellen består i at refleksologen arbeider i et helt register av ulike nervereflekssystemer som finnes over hele kroppen.

Kilde: Norsk refleksologisk forbund
 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge