Selvutvikling 

Dette er en fellesbetegnelse på en prosess der man aktivt går inn for å utvikle seg videre som person. Det overordnede målet med selvutvikling er å lære å ta fullt ansvar for sitt eget liv, legge fortiden bak seg, styrke selvtilliten og selvrespekten, og arbeide aktivt for å skape seg det livet i og de relasjonene man ønsker seg. 

Kilde: Anne Helene Grøntoft, veileder i selvutvikling (Aurora Senter for bedre livskvalitet)


Les mer ....



Gå til kursholdere innen emnet ...
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge