... mer om sevutvikling 

 
Dette er en fellesbetegnelse på en prosess der man aktivt går inn for å utvikle seg videre som person. Det overordnede målet med selvutvikling er å lære å ta fullt ansvar for sitt eget liv, legge fortiden bak seg, styrke selvtilliten og selvrespekten, og arbeide aktivt for å skape seg det livet i og de relasjonene man ønsker seg. Terapeuter som jobber med selvutvikling vil alle ha sine spesielle innfallsvinkler, og de vil vektlegge ulike typer verktøy og prosesser. Man kan likevel si generelt at en selvutviklingsprosess handler om å:

· Bevisstgjøre egne livsmønstre, reaksjonsmønstre, tankevaner, følelser og handlingsmønstre, med formål å få dypere selvinnsikt – og dermed også bedre forståelse for andre.
· Revurdere negative og begrensende mønstre, sette seg mål for nye og mer konstruktive måter å fungere på.
· Ta ansvar for egne tanker, følelser og handlinger.
· Bevisstgjøre og jobbe aktivt med egne holdninger og verdier.
· Bearbeide problemer, konfliktstoff og traumer med vekt på hva personen selv kan gjøre for å bli ferdig med dem.
· Styrke evnen til god kommunikasjon.
· Arbeide bevisst med egen spirituell utvikling.
· Avdekke egne talenter og ressurser og lære å ta dem i bruk.


Kilde: Anne Helene Grøntoft, veileder i selvutvikling
(Aurora Senter for bedre livskvalitet)

 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge