Sjamanisme 
(russisk: en som reiser alene)

Naturlig helbreder, mystiker, medisinmann eller ritual-mester, tradisjonelt fra urkulturer (australske aboriginaler, indianere, samer). Bruker virkemidler som lyd, tromming, chanting, dans etc. til å komme i trance for å hente kunnskap eller kraft til bruk for helbredelse. S. lar sin sjel reise til andre dimensjoner og fungerer som en formidler mellom natur og ånd, menneske og samfunn.

.

Kilde: www.soundengine.no v/Harald Navathan Engen

Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge