Spirituell utvikling 

Normalt vil personlig utvikling/selvutvikling dreie seg om å bevisstgjøre og integrere en persons tanker og følelser for at vedkommende kan oppnå en balanse og harmoni i seg selv, og lettere håndtere det daglige liv, sitt forhold til andre mennesker og til seg selv. Mange former for selvutvikling tar også hensyn til den fysiske kroppen i sin behandling, fordi den fysiske helsen helt klart spiller en viktig rolle om en person skal kunne oppnå følelsesmessig og mental velvære.

Spirituell utvikling inkorporerer alle disse faktorer, men tar i tillegg (og først og fremst) høyde for det sjelelige aspektet. Mennesket består ikke bare av kropp, følelse og tanke; men også av ånd eller sjel, og dessverre er den sjelelige delen av vår person som oftest underernært og nærmest oversett. Der psykologi/psykiatri kan hjelpe en person med problemer på sinnet, hjelper Spirituell utvikling med større livskriser som trosbetonede verdikriser, en slags "tomhetsfølelse" eller følelsen av mangel på mening i en ellers veltilpasset persons liv.

Spirituell utvikling kan ta mange ulike former. Felles for dem alle er at forholdene legges til rette for sjelelig utvikling gjennom meditasjon, visualiseringsøvelser, psykoterapi, drømmetydning eller andre teknikker som belyser vårt indre. Det er ikke sinnets område jeg her beskriver, men heller "ikke-sinnets"; det område inni oss selv som er bortenfor tanken og som normalt er ubevisst. Gjennom for eksempel meditasjon, er hensikten å stilne tankene for å motta bilder eller andre budskap fra dypet. Slik oppnås en gradvis sjelskontakt, og etter hvert som denne sjelelige delen blir belyst, blir den også bevisstgjort og kan følgelig integreres i vår daglige bevissthet og personlighet.

Gjennom Spirituell utvikling får vi en utvidet og mer helhetlig forståelse av oss selv, andre mennesker rundt oss og verden forøvrig, da vi forbinder oss med den guddommelig kilden som vi alle er en del av. Vi er egentlig aldri foruten denne kilden, men i en travel hverdag er det lett å glemme dette og ignorere vårt grunnleggende behov for enhet med noe større og høyere enn oss selv. Sinnet har lettere for å ta til seg negative impulser og unødige bekymringer når vårt indre er ute av balanse, men ved å ta vare på og utvikle vårt åndelige selv, oppnår vi varig likevekt, indre harmoni og ekte livsglede. Problemer i hverdagen blir ikke på magisk vis borte, men man tilnærmer seg dem på en langt mer optimistisk, tillitsfull og konstruktiv måte. Følelsesmessige og mentale svingninger utjevnes, fordi den indre, sjelelige forankringen hjelper oss til å lettere flyte med (og ikke mot) livets opp- og nedturer.

Også for den som "har alt", men som likevel kjenner et savn etter noe mer, vil Spirituell utvikling være aktuelt..


Kilde: Miranda* L. Weisz, Enhjørningen
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge