Tarot 
 

Tarot består av totalt 78 kort som kan inndeles i Major Arkana som betyr "store hemmeligheter" og Minor Arkana som betyr "små hemmeligheter". Major Arkana består av 22 kort og Minor Arkana av 56 kort. Minor Arkana kan på mange måter sammenlignes med spillekort slik vi kjenner de i dag. De er inndelt i sverd, beger, stokker og mynter, og hver av de er nummerert fra 1-10. I tillegg har hver gruppe en prins(esse), knekt, dronning og konge.
Kortene er også nært knyttet til astrologien da hver av gruppene representerer et element og hvert stjernetegn har sin signifikator.
Tarot kortenes opprinnelse er ukjent, og spekulasjonene er mange. En av teoriene er at de stammer fra Egypt, en annen er at sigøynerne hadde med seg kortene fra India, et sted mellom det 12. og 14. århundre. Det finnes mange forskjellige Tarot kort. Det finnes også veldig mange ulike legg, og kan variere leggene ut i fra hva det spørres om og hva som følers riktig i forhold til den som spør.


Kilde:Signe Beatrice


Gå til kursholdere innen emnet ...
Behandlere:
 
 
 
 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge