TCP-psykoterapi (Therapy Cycle Process)


Hovedgrunnlaget for denne unike arbeidsmåten er Pesso Boyden System psykoterapi, primalterapi, vegetoterapi og funksjonell/kognitiv psykoterapi.

Hjelper til med å skape en atmosfære av gjensidig respekt og tillit, av ivaretakelse og trygghet, slik at du kan utforske din egen personlige utviklingsprosess. Metodene som brukes er samtale, pusteprosess, bevisstgjøring av kroppslige uttrykk, samt psykodrama. Dette foregår i individualtimer og/eller i gruppe. Hjelp til å gå inn i kroppslige og følelsesmessige tilstander, samtidig som du holder kontakten med dine bevisste verdinormer og reservasjoner.

Gjennom en stilisert form for psykodrama kan rollefigurer hjelpe deg til å uttrykke det du kroppslig erfarer, bli bevisst på ditt forsvar og de reglene du lever etter. Denne symbolske "structuring" hjelper deg til lettere å se, forstå og klart oppleve hvordan din følelsesmessige og mentale tilstand er i øyeblikket.

Kilde: www.solverv.com

 
Behandlere:
 

 
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører


Alternativmedisin i Norge