... Nytt helsetidsskrift


Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin er et nytt tidsskrift om helse- og miljøproblematikk. Det tar særlig opp to forhold: For det første hvordan mennesket blir påvirket av faktorer i det fysiske, kjemiske og biologiske miljøet, hvilket i stor grad faller inn under det som kalles miljømedisin. For det andre tar tidsskriftet opp forskning og forhold omkring hvordan ulike lidelser som oppstår i samspill mellom mennesket og dets miljø, kan forebygges, lindres og/eller helbredes. Dette omfatter blant annet å sette fokus på livsstil, ernæring, kosttilskudd, naturmedisin og behandlingsmetoder som særlig fremmer evnen til selvhelbredelse. Tidsskriftet er det eneste fagtidsskriftet av sitt slag med hele Norden som målgruppe.

HØYT FAGLIG NIVÅ
Tidsskriftet tilstrever et høyt faglig nivå med artikler som kan leses av et generelt interessert publikum. Artiklene blir hovedsakelig publisert på nordiske språk (norsk, svensk og dansk) med engelsk sammendrag. Enkelte artikler blir publisert på engelsk med sammendrag på norsk, svensk eller dansk.

Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin publiserer originalartikler og oversiktsartikler. Vi kommenterer også utvalgte artikler og studier som allerede er publisert i andre tidsskrift. Videre blir det publisert nyhetsstoff, intervjuer med ledende fagpersoner, leserbrev, bokanmeldelser m.m. Den amerikanske legen og forskeren Melvyn R. Werbach har en egen spalte i tidsskriftet om ernæringsmessige innvirkninger på sykdom.

FAGLIGE OG REDAKSJONELLE MEDARBEIDERE
Faglige medarbeidere/eksterne konsulenter i Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin per i dag er fra Norge: Professor Karl Egil Malterud, dr.med. Karl-Ludvig Reichelt, lege Vilhelm Schjelderup, lege Harald Johan Hamre, dr.philos./ professor II Dag Viljen Poleszynski, tannlege Pål Hermansen og biolog cand.scient. Iver Mysterud; fra Sverige: Professor Per-Arne Öckerman, dosent Per Dalén, farm.dr. Jan G Bruhn, professor Peter Eneroth, dosent Mats Hanson, fil.dr. Susanna Ehdin og lege Bertil Dahlgren; fra Danmark: Lege Claus Hancke, lege Bruce Phillip Kyle, tannlege Henrik Lichtenberg, tannlege lic.odont. Natashia Ingemarsson-Matzen og sivilingeniør Poul Møller; fra Finland: Professor dr.med.sci, dr.philos. Osmo Hänninen, dosent Pekka J. Pöntinen, professor Nils-Erik Saris, dosent Thomas Tallberg og dosent Tuomas Westermarck; og fra Island: Dr.med. Thorsteinn Njalsson.

Redaksjonelle medarbeidere i tidsskriftet er ingeniør Inge Torfinn Vada (norsk korrektur), fil kand Ulf Brånell (svensk korrektur), tannlege Pål Hermansen (foto), Melvyn R. Werbach, M.D. ("Nutritional Influences on Illness"), Maryanne Rygg (engelsk korrektur) og sivilingeniør Poul Møller (dansk korrektur).

FORENINGSTILKNYTNING
Tidsskriftet inngår som en del av kontingenten for medlemmer i Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) og Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM). I Finland samarbeider utgiveren med Föreningen för Biologisk Medicin i Finland rf, et samarbeid som vil søkes utvidet også med andre foreninger.

ABONNEMENT
Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin blir utgitt i A4-format med 3-4 årlige utgaver. Abonnementet koster NOK 200,- for fire utgaver av tidsskriftet. Abonnement på tidsskriftet kan bestilles ved å ta direkte kontakt med undertegnede, eller ved å benytte bestillingsskjemaet på hjemmesiden http://www.vitalpress.no. Et prøveeksemplar av tidsskriftet koster NOK 50. For å spare våre svenske kunder for høye betalingsgebyrer til utlandet (Norge), har vi opprettet en svensk postgirokonto (PostGirot). Vi er i ferd med å opprette en tilsvarende bankkonto i Danmark.
 
 
 Alternativmedisin i Norge