...  om
 Alternativmedisin
        i Norge
 

Alternativmedisin i Norge er et uavhengig internett firma som ønsker å samle alternativmedisin og naturmedisin på et sted på nettet. 
Sidene ble lagt ut på nettet for første gang julaften, 2000.

Ønsker du å finne ut mer om alternativmedisin og naturmedisin er dette rette stedet. Vi vil tilbyr informasjon og aktuelle artikler til flest mulig lesere. 

Post til Alternativmedisin i Norge: post@alternativmedisin.no


Alternativmedisin i Norge
Runar Musum
NO 981 957 679
 


 
 
 
Alternativmedisin i Norge